Vi har hematologi i blodet

Boule Diagnostics AB är ett företag med ett starkt arv när det kommer till hematologitester. Vi utvecklade den första europeiska blodcellsräknaren och idag används våra instrument, reagenser, kalibratorer och kontroller av vårdgivare i hela världen. Boules produkter säljs idag i över 100 länder.

Vår blodanalys bidrar till att ge en av de första och viktigaste indikatorerna på ett sjukdomstillstånd och Boules system spelar en allt viktigare roll i att hjälpa bygga upp infrastrukturen för små och medelstora vårdgivare på både human- och veterinärmarknaden.

Boule är sedan juni 2011 noterat på NASDAQ Stockholm.

Boule Diagnostics VD Fredrik Dalborg kommenterar tredje kvartalet 2017

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké
2018-02-16

Delårsrapport Q1
2018-05-14

Delårsrapport Q2
2018-08-15

Delårsrapport Q3
2018-11-06

Event

Välkommen att besöka oss på MEDLAB Asia Pacific, Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre, Singapore

2–4 April

Monter nr. N18

Verksamheten i siffror 2016

0

Nettoomsättning MSEK
(ökade med 21%)

0

Rörelseresultat MSEK
(ökade med 118%)

0 %

Bruttomarginal
(ökade med 4%)

0 %

Soliditet
(ökade med 5%)