Ägare

De största aktieägarna per den 31 mars, 2018 och därefter kända förändringar.

Aktieägare Antal aktier Andel av atiekapital / röster
Svolder AB 516 363 10,97%
AB Grenspecialisten 493 317 10,48%
Thomas Eklund inkl. bolag 444 638 9,45%
Swedbank Robur Fonder AB 404 000 8,58%
Tredje AP-fonden 381 707 8,11%
Handelsbanken Fonder (Diverse fonder) 365 623 7,77%
SEB Asset Management 339 086 7,20%
Linc Invest AB 292 497 6,21%
Humle Kapitalförvaltning 167 155 3,55%
Société Générale 113 841 2,42%
Länsförsäkringar Småbolag Sverige 112 970
2,40%
Övriga aktieägare (1 548 st)

Total

1 075 941

4 915 888

22,86%

100,00%

 

Bolagsstyrnings-rapporter

Bolagsstyrningsrapport 2017

Ladda ner »


Hållbarhetsrapport 2017

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2016

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2015

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2014

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2013

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2012

Ladda ner »