Ägare

De största aktieägarna per den 31 mars, 2019 och därefter kända förändringar.

Aktieägare Antal aktier       Andel av aktiekapital/röster
AB Grenspecialisten 2 073 268 10,68%
Svolder AB 1 944 000 10,01%
SEB Asset Management 1 890 776 9,74%
Thomas Eklund inkl. bolag 1 798 552 9,26%
Swedbank Robur Fonder AB 1 785 760 9,20%
Tredje AP-fonden 1 320 000 6,80%
Handelsbanken Fonder (Div fonder) 1 202 570 6,19%
Länsförsäkringar Småbolag Sverige 967 072 4,98%
Société Générale 622 204 3,20%
State Street Bank & Trust 462 752 2,38%
CBNY-Norges Bank 421 995
2,17%
Lannebo 398 068  2,05%
Övriga aktieägare (1 548 st) 4 529 535 23,33%
Total

Aktier via utestående antal optioner ex. hedging

19 416552 

490 524

100%
Totalt antal aktier inkl. optioner 19 907 076

 

Bolagsstyrnings-rapporter

Bolagstyrningssrapport 2018


Hållbarhetsrapport 2018


Bolagsstyrningsrapport 2017

Ladda ner »


Hållbarhetsrapport 2017

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2016

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2015

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2014

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2013

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2012

Ladda ner »