Ägare

De största aktieägarna per den 30 juni 2020 och därefter kända förändringar.

 

AKTIEÄGARE ANTAL AKTIER ANDEL AV
AKTIEKAPITAL/RÖSTER
Svolder AB 2 400 535 12,36%
AB Grenspecialisten 2 073 268 10,68%
Thomas Eklund inkl. bolag 1 956 955 10,08%
Swedbank Robur Fonder AB 1 809 992 9,32%
Tredje AP-fonden 1 625 771 8,37%
Nordea 1 242 053 6,40%
Länsförsäkringar Fonder 947 627 4,88%
RBC Investor 686 053 3,53%
Société Générale 685 581 3,53%
Core Ny Teknik 590 000 3,04%
CBNY-Norges Bank 502 586 2,59%
Andra AP-Fonden 392 776 2,02%
Fondita Nordic 375 000 1,93%
Övriga aktieägare (2 293) 4 128 355 21,26%
Totalt antal aktier 19 416 552 100,00%
Aktier via utestående antal
optioner ex. hedging
953 959
Totalt antal aktier inkl. optioner 20 370 511

Bolagsstyrnings-rapporter

Bolagstyrningssrapport 2019


Hållbarhetsrapport 2019


Bolagstyrningssrapport 2018


Hållbarhetsrapport 2018


Bolagsstyrningsrapport 2017

Ladda ner »


Hållbarhetsrapport 2017

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2016

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2015

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2014

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2013

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2012

Ladda ner »