Årsstämma

Årsstämma 2021

Boule Diagnostics AB Valberedning inför årsstämman 2021 ladda ner

 

Årsstämma 2020

 • Stämmoprotokoll 2020 – ladda ner 
 • Stämmokommuniké 7 maj 2020 – Boule Diagnostics AB – ladda ner 
 • Valberedning inför årsstämman 2020 – ladda ner
 • Kallelse till årsstämma 2020 – ladda ner
 • Poströstningsformulär – Boule Diagnostics AB – ladda ner
 • Fullmaktsformulär – ladda ner
 • Styrelsens förslag till bemyndigande om förvärv och_eller överlåtelse av egna aktier – Boule Diagnostics – ladda ner
 • Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2020_2023 –  Boule Diagnostics  – ladda ner
 • Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare – Boule Diagnostics – ladda ner 
 • Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande – Boule Diagnostics – ladda ner 
 • Styrelsens redovisning av utvärdering av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare – Boule Diagnostics – ladda ner
 • Valberedningens förslag – ladda ner
 • Valberedningens motiverade yttrande – Boule Diagnostics – ladda ner 
 • Boule reviderat valberedningsprotokoll – ladda ner 
 • Boule motiverat yttrande- ladda ner
 • Ersättning till ledande befattningshavare – revisorns yttrande – ladda ner 

 

Årsstämma 2019

 • Stämmokommuniké 6 maj 2019 – Boule Diagnostics AB – ladda ner 
 • Stämmoprotokoll med bilagor – ladda ner 
 • Valberedning inför årsstämman  – ladda ner
 • Kallelse till årsstämma 2019 – ladda ner
 • Valberedningens motiverande yttrande – ladda ner
 • Valberedningens förslag – ladda ner
 • Ersättning till ledande befattningshavare – revisorns yttrande –                ladda ner
 • Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2019/2022 –      ladda ner
 • Styrelsens redovisning av utvärdering av riktlinjer för ersättning –         ladda ner
 • Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier – ladda ner 
 • Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande – ladda ner
 • Styrelsens förslag till vinstdisposition (innehållandes styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § samt 19 kap 22 § ABL) – ladda ner
 • Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning – ladda ner
 • Fullmaktsformulär – ladda ner

Årsstämma 2018

 • Boule Diagnostics AB Beslut om split och avstämningsdag – ladda ner
 • Kommuniké från Boule Diagnostics ABs årsstämma den 14 maj 2018 – ladda ner
 • Protokoll fört vid Boule Diagnostics AB årsstämma  den 14 maj 2018 – ladda ner
 • Kallelse till årsstämma 2018 – ladda ner 
 • Styrelsens förslag till vinstdisposition jämte styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § och 19 kap 22 § – ladda ner 
 • Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare – ladda ner 
 • Styrelsens förslag till bemyndigande om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier – ladda ner 
 • Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiesplit – ladda ner 
 • Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande – ladda ner 
 • Styrelsens redovisning av utvärdering av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare – ladda ner 
 • Ersättning till ledande befattningshavare – yttrande revisor –              ladda ner
 • Valberedningens förslag – ladda ner 
 • Valberedningens motiverade yttrande – ladda ner 
 • Fullmaktsformulär – ladda ner 

Årsstämma 2017

 • Kommuniké från Boule Diagnostics ABs årsstämma den 11 maj 2017- ladda ner
 • Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i Boule Diagnostics AB (publ) den 11 maj 2017 – ladda ner
 • Kallelse till årsstämma 2017 – ladda ner
 • Styrelsens förslag till vinstdisposition inklusive styrelsens yttrande enligt 18:4 aktiebolagslagen – ladda ner
 • Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare – ladda ner
 • Revisorns intyg rörande ersättning till ledande befattningshavare – ladda ner
 • Styrelsens förslag till beslut om införandet av incitamentsprogram 2017-2020 – ladda ner
 • Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler – ladda ner
 • Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och/eller överlåtelser av egna aktier – ladda ner
 • Styrelsens redovisning av utvärdering av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare – ladda ner
 • Valberednings förslag till styrelse – ladda ner
 • Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse – ladda ner
 • Fullmaktsformulär – ladda ner

Årsstämma 2016

 • Kommuniké från Boule Diagnostics ABs årsstämma den 12 maj 2016- ladda ner
 • Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i Boule Diagnostics AB (publ) den 12 maj 2016 – ladda ner
 • Presentation – ladda ner
 • Kallelse till årsstämma 2016 – ladda ner
 • Styrelsens förslag till vinstdisposition inklusive styrelsens yttrande enligt 18:4 aktiebolagslagen – ladda ner
 • Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare – ladda ner
 • Revisorns intyg rörande ersättning till ledande befattningshavare – ladda ner
 • Styrelsens förslag till bemyndigande – ladda ner
 • Styrelsens redovisning av utvärdering av utvärdering av föregående års riktlinjer för ersättning – ladda ner
 • Valberednings förslag till styrelse – ladda ner
 • Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse – ladda ner
 • Fullmaktsformulär – ladda ner

Årsstämma 2015

 • Kommuniké från Boule Diagnostics ABs årstämma den 12 maj 2015 – ladda ner
 • Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i Boule Diagnostics AB (publ) den 12 maj 2015 – Ladda ner
 • Kallelse till årsstämma 2015 – ladda ner
 • Styrelsens förslag till vinstdisposition inklusive styrelsens yttrande enligt 18:4 aktiebolagslagen – ladda ner
 • Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare – ladda ner
 • Revisorns yttrande avseende huruvida de riktlinjer för ersättning som beslutades om föregående år har följts – ladda ner
 • Styrelsens förslag till bemyndigande – ladda ner
 • Styrelsens redovisning av utvärdering av utvärdering av föregående års riktlinjer för ersättning – ladda ner
 • Valberednings förslag till styrelse – ladda ner
 • Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse – ladda ner
 • Fullmaktsformulär – ladda ner

Årsstämma 2014

 • Kommuniké från Boule Diagnostics ABs årsstämma den 13 maj 2014 – ladda ner
 • Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i Boule Diagnostics AB (publ) den 13 maj 2014 – ladda ner
 • Kallelse till årsstämma 2014 – ladda ner
 • Styrelsens förslag till vinstdisposition inklusive styrelsens yttrande enligt 18:4 aktiebolagslagen – ladda ner
 • Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare – ladda ner
 • Revisorns yttrande avseende huruvida de riktlinjer för ersättning som beslutades om föregående år
  har följts – ladda ner
 • Styrelsens förslag till personaloptionsprogram, inklusive teckningsoptionsvillkor – ladda ner
 • Styrelsens förslag till bemyndigande – ladda ner
 • Styrelsens redovisning av utvärdering av utvärdering av föregående års riktlinjer för ersättning – ladda ner
 • Fullmaktsformulär – ladda ner

Årsstämma 2013

 • Kommuniké från Boule Diagnostics ABs årsstämma den 23 april 2013 – ladda ner
 • Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i Boule Diagnostics AB (publ) tisdagen den 23 april 2013 – ladda ner 
 • Kallelse till årstämma 2013 – ladda ner

Årsstämma 2012

 • Kommuniké från Boule Diagnostics ABs årstämma den 3 maj – ladda ner
 • Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i Boule Diagnostics AB (publ) torsdagen 3 maj 2012 ladda ner
 • Kallelse till årsstämma 2012 – ladda ner

Årsstämma 2011

 • Kommuniké från Boule Diagnostics ABs (publ) årsstämma 2011 – ladda ner
 • Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i Boule Diagnostics AB (publ) tisdagen den 3 maj 2011 – ladda ner

Boule VD-presentation Årsstämma 7 maj 2020

Bolagsstyrnings-rapporter

Bolagstyrningssrapport 2019


Hållbarhetsrapport 2019


Bolagstyrningssrapport 2018


Hållbarhetsrapport 2018


Bolagsstyrningsrapport 2017

Ladda ner »


Hållbarhetsrapport 2017

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2016

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2015

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2014

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2013

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2012

Ladda ner »