Ledningsgrupp

Jesper Söderqvist

Jesper Söderqvist är verkställande direktör och påbörjade sin anställning på Boule i maj 2020.

Född: 1966

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Biovica International AB, Dekatria AB och Arcoma.

Utbildning: Civilingenjör från Teknisk Fysik, KTH samt doktorsgrad i experimentell partikelfysik från KTH/CERN.

Aktieinnehav i Boule: 15 000 aktier.

Teckningsoptioner i Boule: 130 000 optioner.

 

Christina Rubenhag

Christina Rubenhag är finansdirektör och påbörjade sin anställning på Boule 2017.

Övriga uppdrag: –

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Umeå

Aktieinnehav i Boule: 5 300 aktier.

Teckningsoptioner i Boule: 77 065 optioner samt 9 000 optioner från programmet 2017.

Kiarash Farr

Kiarash Farr är direktör med ansvar för Commercial Operations på Boule Medical AB och anställd sedan 1 mars 2018.

Utbildning: Civilingenjör i teknikfysik från Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm Sverige och utbildad i Ledarskap från INSEAD, Fontainebleau Frankrike.

Aktieinnehav i Boule: 2 000 aktier.

Teckningsoptioner i Boule: 77 065 optioner.

Michael Elliott

Michael Elliott är direktör och ansvarig för CDS forskning och utveckling, kemi samt kvalitetskontroll och anställd i dotterbolaget CDS sedan 2000.

Utbildning: Michael Elliott har en magisterexamen i naturvetenskap från Queens University i Belfast samt en Executive MBA från Florida Atlantic University.

Aktieinnehav i Boule: 84 000 aktier.

Teckningsoptioner i Boule: 16 000 optioner.

Debbie Herrera

Debbie Herrera är direktör och ansvarig för kvalitet och regulatoriska frågor. Hon har varit anställd hos Boule sedan början av 2017.

Utbildning: Civilingenjör Organisation och ledning, Capella University, Naturvetenskaplig kandidatexamen, Mikrobiologi, Florida Atlantic University, Filosofie kandidatexamen, kemi, Florida Atlantic University

Aktieinnehav i Boule: 0 aktier

Teckningsoptioner i Boule: 0 optioner.

Bob Ariano

Bob Ariano är direktör med ansvar för Commercial Operations för USA och är anställd i dotterbolaget CDS sedan Februari 2013.

Utbildning: Northern Illinois University

Aktieinnehav i Boule: 0 aktier

Teckningsoptioner i Boule: 0 optioner.

Eva Ekermann

Eva Ekermann är Personaldirektör på Boule och påbörjade sin anställning 1 januari 2013

Utbildning: Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildning, FEI Företagsekonomiska Institutet, Stockholm.

Aktieinnehav i Boule: 520 aktier

Teckningsoptioner i Boule: 29 975 optioner.

Eduardo Pagani

Eduardo Pagani ansvarar för tillverkningen och har varit anställd sedan augusti 2015.

Utbildning: Kandidatexamen i maskinteknik från Maua Institute of Technology i Brasilien och Master of Science in Manufacturing Management från Kettering University i USA.

Aktieinnehav i Boule: 0 aktier.

Teckningsoptioner i Boule: 13 707 optioner.

Mikael Ekholm

Mikael Ekholm ansvarar för instrumentproduktionen på Boule och anställdes i Februari 2020.

Utbildning: M.Sc Mechanical Engineering – KTH, Stockholm

Aktieinnehav i Boule: 0 aktier.

Teckningsoptioner i Boule: 10 000 optioner.

Helena Börjesson

Helena Börjesson, är utvecklingsansvarig på Boule och anställdes i Mars 2020.

Utbildning: Civilingenjör Teknisk Fysik

Aktieinnehav i Boule: 800 aktier.

Teckningsoptioner i Boule: 40 000 optioner.