Ledningsgrupp

 

Fredrik Dalborg

Fredrik Dalborg påbörjade sin anställning och tillträdde som verkställande direktör i Boule den 1 april 2017.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och reservofficer i flottan.

Aktieinnehav i Boule: 3 500 aktier.

 

Claes Blanche

Claes Blanche är verkställande direktör i dotterbolaget Boule Medical AB och anställd sedan januari 2012.

Utbildning: Civilingenjör från Biokemi Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm.

Aktieinnehav i Boule: 400 aktier.

Teckningsoptioner i Boule: 10 000 optioner.

Personaloptioner i Boule: 11 000 optioner.

Christina Rubenhag

Christina Rubenhag är finansdirektör och påbörjade sin anställning på Boule 2017.

Övriga uppdrag: –

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Umeå

Aktieinnehav i Boule: 0 aktier.

Teckningsoptioner i Boule: 0 teckningsoptioner.

Personaloptioner i Boule: 0 optioner.

Michael Elliott

Michael Elliott är direktör och ansvarig för CDS forskning och utveckling, kemi samt kvalitetskontroll och anställd i dotterbolaget CDS sedan 2000.

Utbildning: Michael Elliott har en magisterexamen i naturvetenskap från Queens University i Belfast samt en Executive MBA från Florida Atlantic University.

Aktieinnehav i Boule: 0 aktier.

Teckningsoptioner i Boule: 10 000 optioner.

Personaloptioner i Boule: 11 000 optioner.

Hans Johansson

Hans Johansson är produktionsdirektör och anställd i Boule sedan 2001.

Utbildning: Hans Johansson har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik och elektroteknik och en teknisk licentiatexamen i materiefysik, båda från Linköpings Tekniska Högskola.

Aktieinnehav i Boule: 2 307 aktier.

Personaloptioner i Boule: 11 000 optioner.

Debbie Herrera

Debbie Herrera är direktör och ansvarig för kvalitet och regulatoriska frågor. Hon har varit anställd hos Boule sedan början av 2017.

Utbildning: Civilingenjör Organisation och ledning, Capella University, Naturvetenskaplig kandidatexamen, Mikrobiologi, Florida Atlantic University, Filosofie kandidatexamen, kemi, Florida Atlantic University

Aktieinnehav i Boule: 0 aktier

Personaloptioner i Boule: 0 aktier

Fredrik Ekdahl

Fredrik Ekdahl är direktör och ansvarig för forskning och utveckling och anställd sedan 2012.

Utbildning: Maskiningenjörsexamen från Linköpings Tekniska Högskola.

Aktieinnehav i Boule: 0 aktier

Personaloptioner i Boule: 6 000 optioner.