Styrelse

Peter von Ehrenheim

Född 1955. Styrelseledamot sedan 2015. Styrelseordförande sedan 2016.

Övriga uppdrag: Ordförande i Sophion A/S, Grönsöö Säteri AB och Färjsundet Industri AB. Styrelseledamot i Nanologica AB och Biotage AB

Nuvarande sysselsättning: Entreprenör.

Utbildning: Civilingenjör Kungliga tekniska högskolan.

Aktieinnehav i Boule: 90 230.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Thomas Eklund

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2014.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Itrim AB, Sedana Medical AB, Moberg Pharma AB samt styrelseledamot i Memira AB, Biotage AB och Rodebjer Form AB.

Nuvarande sysselsättning: Oberoende styrelseledamot, rådgivare och konsult.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav i Boule: 1 798 552.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning men inte i förhållande till större aktieägare.

Karin Dahllöf

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2015.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot I HemCheck AB

Nuvarande sysselsättning: VD i Monivent AB

Utbildning: Biomedicinsk analytiker Vårdhögskolan Göteborgs Universitet.

Aktieinnehav i Boule: 4 000.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Jon Risfelt

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2016.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i CAB Group AB.

Nuvarande sysselsättning: Oberoende styrelseledamot, rådgivare och konsult.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från KTH med inriktning kemiteknik.

Aktieinnehav i Boule: 7 200.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Charlotta Falvin

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2018.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Lunds Tekniska Högskola (LTH), Handelsbankens regionstyrelse Syd samt Skåne Startups. Styrelseledamot i INVISIO Communications AB, Bure Equity AB, Net Insight AB, Tobii AB och Sydsvenska Handelskammaren.

Nuvarande sysselsättning: Oberoende styrelseledamot.

Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet.

Aktieinnehav i Boule: -.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.