Aktien

Boule Diagnostics aktie noterades på NASDAQ Stockholm den 23 juni 2011. Antalet aktieägare är nu cirka 1600 stycken.

Aktiekapital
Aktiekapitalet i Boule Diagnostics uppgick per den 30 juni 2016 till SEK 4 707 138 SEK fördelat på 4 707 138 aktier med ett kvotvärde om SEK 1,00 per aktie. Boule Diagnostics har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rättigheter till andelar i bolagets tillgångar och vinst. En handelspost är en (1) aktie.

Mer information om Boules aktie finns hos NASDAQ Stockholm.