Femårsöversikt

MSEK (31 dec) 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 498.9 424.4 427.8 396.7 331.4
Försäljningstillväxt snitt 5 år, % 10 9 9 9 10
Bruttomarginal, % 45.3 44.7 47.4 48.1 45.2
EBITDA marginal, % 18.3 14.9 15.3 14.3 8.6
Rörelseresultat 70.0 54.8 54.4 47.1 21.6
Rörelsemarginal (EBIT), % 14 12.9 12.7 11.9 6.5
Resultat efter skatt 37.5 41 37.2 36.0 15.4
Resultat per aktie, SEK¹ 1.93 2.11 1.91 0.82 1.61
Eget kapital 332.9 300.9 261.8 229.8 188.5
Soliditet, % 57 60 63 63 60
Medeltal anställda 213 181 164 174 168
 ¹ Historiska resultat per aktie har räknats om för att justera för aktiespliten i juni 2018.