Femårsöversikt

MSEK (31 dec) 2017 2016 2015 2014 2013
Försäljningstillväxt snitt 5 år, % 9 10 8 11 10
EBITDA marginal, % 15,3 14,3 8,6 10,1 6,1
Soliditet, % 63 63 60 61 58
Nettoomsättning 427,8 396,7 331,4 306,7 276,8
Bruttomarginal, % 47,4 48,1 45,2 44,5 43,9
Rörelseresultat 54,4 47,1 21,6 26,6 -82,4
Rörelsemarginal (EBIT), % 12,7 11,9 6,5 8,7 -29,8
Resultat efter skatt 37,2 36,0 15,4 30,3 -70,1
Resultat per aktie, SEK* 1,92 1,91 0,82 1,61 -3,73
Eget kapital 261,8 229,8 188,5 170 127,5
Medeltal anställda 164 174 168 179 175
*Historiska resultat per aktie har räknats om för att justera för aktiespliten i juni 2018.