Femårsöversikt

MSEK (31 dec) 2016 2015 2014 2013 2012
Försäljningstillväxt snitt 5 år, % 10 8 11 10 11
EBITDA marginal, % 14,1 8,6 10,1 6,1 8,5
Soliditet, % 63 60 61 58 73
Nettoomsättning 400,7 331,4 306,7 276,8 275,3
Bruttomarginal, % 49 45 44 44 45
Rörelseresultat 47,1 21,6 26,6 -82,4 20,4
Rörelsemarginal (EBIT), % 11,8 6,5 8,7 -29,8 7,4
Resultat efter skatt 36,0 15,4 30,3 -70,1 11
Resultat per aktie, SEK 7,65 3,26 6,44 -14,9 2,33
Eget kapital 229,8 188 170 127,5 199,7
Medeltal anställda 169 168 179 175 165