Femårsöversikt

MSEK (31 dec) 2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning 424,4 427,8 396,7 331,4 306,7
Försäljningstillväxt snitt 5 år, % 9 9 10 8 11
Bruttomarginal, % 44,7 47,4 48,1 45,2 44,5
EBITDA marginal, % 14,9 15,3 14,3 8,6 10,1
Rörelseresultat 54,8 54,4 47,1 21,6 26,6
Rörelsemarginal (EBIT), % 12,9 12,7 11,9 6,5 8,7
Resultat efter skatt 41,0 37,2 36 15,4 30,3
Resultat per aktie, SEK¹ 2,11 1,91 0,82 1,61 -3,73
Eget kapital 300,9 261,8 229,8 188,5 170
Soliditet, % 60 63 63 60 61
Medeltal anställda 181 164 174 168 179
 ¹ resultat per aktie har räknats om för att justera för aktiespliten i juni 2018.