Finansiell kalender

Delårsrapport Q3                     2019-10-30

Bokslutskommuniké                2020-02-07

Årsredovisning 2019                2020-04-16

Delårsrapport Q1                     2020-05-07

Årsstämma 2020                      2020-05-07

 

 

 

Presentation från Remiums kapitalmarknadsdag 21/3 2018