Finansiell kalender

Delårsrapport Q3
2018-11-06

Bokslutskommuniké
2019-02-07

Årsredovisning 2018
2019-04-15

Delårsrapport Q1
2019-05-06

Årsstämma 2019
2019-05-06

Presentation från Remiums kapitalmarknadsdag 21/3 2018