Finansiell kalender

Delårsrapport Q3                     2020-11-05

Bokslutskommuniké               2021-02-03

Årsredovisning 2020                2021-04-15

Delårsrapport Q1                     2021-05-06

Årsstämma 2021                      2021-05-06

Delårsrapport Q2                     2021-07-19

Delårsrapport Q3                      2021-11-09

 

Presentation från Remiums kapitalmarknadsdag 21/3 2018