Världsledande inom blodanalys

Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm.

Bolaget grundades 1992 genom förvärvet av Karo Bio Diagnostics AB, men företagets historia går tillbaka till tidigt 1950-tal när grundaren av Swelab Instrument AB, Erik Öhlin, utvecklade Europas första automatiska blodcellsräknare. Denna är en tidig föregångare av dagens instrument från Boule. Grundarna av Boules amerikanska dotterbolag, Clinical Diagnostic Solutions Inc., (CDS), har en liknande historia från Coulter Corporation som utvecklat världens första blodcellsräknare.

Presentationer

 

Boule Company presentation Q2 2020 (engelska)

Ladda ner


Boule Company presentation Q1 2020 (engelska)

Ladda ner


Boule Company presentation Q4 2019 (engelska)

Ladda ner


Boule Company presentation Q3 2019 (engelska)

Ladda ner


Boule Company presentation Q2 2019 (engelska)

Ladda ner


Boule Company presentation Q1 2019 (engelska)

Ladda ner


Boule Diagnostics Company presentation Carnegie March 5 2019

Ladda ner


Boule Company presentation Q4 2018 (engelska)

Ladda ner pdf


Biosurfit strategic partnership Jan 20, 2018 (engelska)

Ladda ner pdf» 


Boule Company presentation Introduce Investor Day Dec 4 2018 (engelska)

Ladda ner pdf» 


Boule Company presentation Nordea MedTech Life Science Seminar Nov 27 2018 (engelska)

Ladda ner pdf» 


Boule Company presentation Q3 2018 (engelska)

Ladda ner pdf» 


Boule Company presentation Q2 2018 (engelska)

Ladda ner pdf» 


Boule Company presentation Q1 2018 (engelska)

Ladda ner pdf» 


Boule Företagspresentation (engelska) 2018-03-21

Ladda ner pdf »


Företagspresentation, Q4 rapport och årsrapport (engelska) 2018-02-16

Ladda ner pdf »


Företagspresentation och delårsrapport Jan-Sept, (engelska)      2017-11-08

Ladda ner pdf »


Företagspresentation och delårsrapport Jan-Juni, (engelska)      2017-08-25

Ladda ner pdf »


Boule Diagnostics AB bolagspresentation (engelska) 2017-08-17

Ladda ner pdf »


Presentation vid Boule Diagnostics AB årsstämma 2017

Ladda ner pdf »


Presentation vid Boule Diagnostics AB årsstämma 2016

Ladda ner pdf »


Boule Diagnostics AB bolagspresentation – Aktiespararnas Aktiedagen 2015-03-09

Ladda ner pdf »


Boule Diagnostics AB företagspresentation – LifeScience/Healthcare-dagen 2014-03-05

Ladda ner pdf »


Boule Diagnostics AB bolagspresentation 2013-04-23

Ladda ner pdf »