Vår historia

2018 Boules produktutbud utökades med Swelab och Medonic 5-parts-instrument, ny Exigo plattform samt genom ett strategiskt partnerskap med biosurfit som tillverkar system för patientnära analyser.

2017 Med syftet att lyfta Boule till nästa nivå omformuleras bolagets mission, vision och affärsidé och nya strategier, mål och värdegrunder implementeras.

2015 En ny instrumentgeneration introduceras.

2014 En ny instrumentgeneration introduceras. Boule flyttar den svenska verksamheten till nya lokaler i Spånga, norra delen av Stockholm.

2013 Dotterbolag i Mexiko och försäljningskontor i Indien etableras.

2011 Boule noteras på Nasdaq Stockholm.

2010 5-partssystemet Quintus lanseras.

2009 Den nya instrumentgenerationen Medonic erhåller marknadsgodkännande (510k) i USA.

2007 CDS erhåller ISO certifiering vilket innebär att alla bolag i koncernen nu är ISO certifierade.

2006 Boule lanserar en ny instrumentgeneration med gemensam plattform för Medonic, Swelab och Exigo instrument.

2004 Boules hematologisystem Medonic CA 620 erhåller marknadsgodkännande (510k) i USA. Boule förvärvar samarbetspartnern CDS.

2003 Boule etablerar reagenstillverkning för blodcellräkning i Sverige.

2002 Samarbete med det amerikanska bolaget Clinical Diagnostic Solutions Inc. (CDS) påbörjas. CDS utvecklar, producerar och marknadsför reagens och kontroller för klinisk diagnostik inom hematologi.

2001 Boule genomför en riktad nyemission för att finansiera utvecklingen av den nya kärnverksamheten, hematologisystem för human- och veterinärmarknaden.

1998 Boule förvärvar instrumenttillverkaren Medonic AB, grundat på 1980-talet. Boule blir ISO-certifierat.

1997 Boule förvärvar instrumenttillverkaren Swelab Instrument AB. Swelab bildades redan på 1950-talet.

1996 Boule Diagnostics AB (”Boule”) bildas som moderbolag för koncernen.

1992 Karo Bio Diagnostics AB förvärvas av nuvarande huvudägare till Boule Diagnostics AB.

1990 Företaget Karo Bio Diagnostics AB grundas.

1982 Medonic AB etableras av Ingemar Berndtsson och Bram Bottema.

1969 Swelab Instrument AB bildas av Erik Öhlin.

1956 Första cellräknaren i Europa utvecklas av Erik Öhlin.

Presentationer

 

Boule Company presentation Q2 2020 (engelska)

Ladda ner


Boule Company presentation Q1 2020 (engelska)

Ladda ner


Boule Company presentation Q4 2019 (engelska)

Ladda ner


Boule Company presentation Q3 2019 (engelska)

Ladda ner


Boule Company presentation Q2 2019 (engelska)

Ladda ner


Boule Company presentation Q1 2019 (engelska)

Ladda ner


Boule Diagnostics Company presentation Carnegie March 5 2019

Ladda ner


Boule Company presentation Q4 2018 (engelska)

Ladda ner pdf


Biosurfit strategic partnership Jan 20, 2018 (engelska)

Ladda ner pdf» 


Boule Company presentation Introduce Investor Day Dec 4 2018 (engelska)

Ladda ner pdf» 


Boule Company presentation Nordea MedTech Life Science Seminar Nov 27 2018 (engelska)

Ladda ner pdf» 


Boule Company presentation Q3 2018 (engelska)

Ladda ner pdf» 


Boule Company presentation Q2 2018 (engelska)

Ladda ner pdf» 


Boule Company presentation Q1 2018 (engelska)

Ladda ner pdf» 


Boule Företagspresentation (engelska) 2018-03-21

Ladda ner pdf »


Företagspresentation, Q4 rapport och årsrapport (engelska) 2018-02-16

Ladda ner pdf »


Företagspresentation och delårsrapport Jan-Sept, (engelska)      2017-11-08

Ladda ner pdf »


Företagspresentation och delårsrapport Jan-Juni, (engelska)      2017-08-25

Ladda ner pdf »


Boule Diagnostics AB bolagspresentation (engelska) 2017-08-17

Ladda ner pdf »


Presentation vid Boule Diagnostics AB årsstämma 2017

Ladda ner pdf »


Presentation vid Boule Diagnostics AB årsstämma 2016

Ladda ner pdf »


Boule Diagnostics AB bolagspresentation – Aktiespararnas Aktiedagen 2015-03-09

Ladda ner pdf »


Boule Diagnostics AB företagspresentation – LifeScience/Healthcare-dagen 2014-03-05

Ladda ner pdf »


Boule Diagnostics AB bolagspresentation 2013-04-23

Ladda ner pdf »