Vision, mål och strategi

Vision
Förbättrad hälsa tillgänglig för alla, var som helst i världen.

Mission
Nära samarbete med kunder och partners för att erbjuda användarvänliga, högkvalitativa, patientnära diagnostiklösningar var som helst i världen.

Affärsidé
Effektivt utveckla, tillverka och erbjuda helhetslösningar för human och veterinärmarknaderna.

Boules mål

  • En rörelsemarginal (EBIT-marginal) som överstiger 15 procent,
  • En långsiktig försäljningstillväxt som överstiger 10 procent per år,
  • En nettoskuld (räntebärande skulder minus likvida medel) som maximalt är 3 gånger större än rörelseresultatet på helårsbasis.
  • En årlig utdelning som motsvarar 25–50 procent av årets resultat beaktat bolagets likviditet.

Strategier

Skydda och expandera Boules kärnverksamhet: Fortsätta effektivitetsförbättringar, ökad produktionskapacitet samt säkerställa kvalitet och regelefterlevnad. Utveckla och lansera nästa generations systemplattformar.

  • Säkerställa positioner på tillväxtmarknader: Vidareutveckla distributörsrelationer och nätverk samt stärka den lokala närvaron.
  • Tillväxt i nya segment och marknader: Expandera på nya geografiska marknader och i nya kundsegment med förbättrade försäljningsmetoder och resurser, samt tillsammans med samarbetspartner.
  • Utveckla OEM- och CDS-brandverksamheterna: Satsa på och expandera utvalda lönsamma produktsegment (CDS=Clinical Diagnostic Solutions, OEM=Original Equipment Manufacturer).
  • Bredda kunderbjudandet: Utveckla nya systemplattformar och bredda produktportföljen genom samarbeten och förvärv. Utöka erbjudandet av service och kundlösningar.

Marknad
Boules erbjudande vänder sig till kunder på den globala marknaden för decentraliserad och patientnära bloddiagnostik inom både human- och veterinärsegmentet. Marknaden för decentraliserad bloddiagnostik står för drygt en femtedel av den globala hematologimarknaden och utgörs i huvudsak av små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier. Boule har en distributörsbaserad försäljningsstrategi med fristående, regionala distributörer som marknadsför och säljer bolagets produkter. På vissa strategiska marknader säljs dock bolagets produkter i egen regi.

Boules Värdegrunder

Boules värderingar är grunden till ett positivt arbetsklimat och hörnstenen till bolagets måluppfyllnad och verksamhet.

Presentationer

 

Boule Company presentation Q2 2020 (engelska)

Ladda ner


Boule Company presentation Q1 2020 (engelska)

Ladda ner


Boule Company presentation Q4 2019 (engelska)

Ladda ner


Boule Company presentation Q3 2019 (engelska)

Ladda ner


Boule Company presentation Q2 2019 (engelska)

Ladda ner


Boule Company presentation Q1 2019 (engelska)

Ladda ner


Boule Diagnostics Company presentation Carnegie March 5 2019

Ladda ner


Boule Company presentation Q4 2018 (engelska)

Ladda ner pdf


Biosurfit strategic partnership Jan 20, 2018 (engelska)

Ladda ner pdf» 


Boule Company presentation Introduce Investor Day Dec 4 2018 (engelska)

Ladda ner pdf» 


Boule Company presentation Nordea MedTech Life Science Seminar Nov 27 2018 (engelska)

Ladda ner pdf» 


Boule Company presentation Q3 2018 (engelska)

Ladda ner pdf» 


Boule Company presentation Q2 2018 (engelska)

Ladda ner pdf» 


Boule Company presentation Q1 2018 (engelska)

Ladda ner pdf» 


Boule Företagspresentation (engelska) 2018-03-21

Ladda ner pdf »


Företagspresentation, Q4 rapport och årsrapport (engelska) 2018-02-16

Ladda ner pdf »


Företagspresentation och delårsrapport Jan-Sept, (engelska)      2017-11-08

Ladda ner pdf »


Företagspresentation och delårsrapport Jan-Juni, (engelska)      2017-08-25

Ladda ner pdf »


Boule Diagnostics AB bolagspresentation (engelska) 2017-08-17

Ladda ner pdf »


Presentation vid Boule Diagnostics AB årsstämma 2017

Ladda ner pdf »


Presentation vid Boule Diagnostics AB årsstämma 2016

Ladda ner pdf »


Boule Diagnostics AB bolagspresentation – Aktiespararnas Aktiedagen 2015-03-09

Ladda ner pdf »


Boule Diagnostics AB företagspresentation – LifeScience/Healthcare-dagen 2014-03-05

Ladda ner pdf »


Boule Diagnostics AB bolagspresentation 2013-04-23

Ladda ner pdf »