Vision, mål och strategi

Vision

Boule ska etablera en global position som en av de tre största aktörerna inom decentraliserad bloddiagnostik.

Mission
Boule ska hjälpa sina kunder att fatta bättre diagnostiska beslut för en mer effektiv behandling av patienter.

Affärsidé
Boule utvecklar, tillverkar och marknadsför högkvalitativa och användarvänliga system för automatisk blodcellräkning till den globala human- och veterinärmarknaden.

Finansiella mål
Boule ska ha:

  • En rörelsemarginal (EBIT-marginal) som överstiger 15 procent,
  • En långsiktig försäljningstillväxt som överstiger 10 procent per år,
  • En nettoskuld (räntebärande skulder minus likvida medel) som maximalt är 3 gånger större än rörelseresultatet på helårsbasis.

Strategier

  • Kommersialisera högkvalitativa system till den decentraliserade marknaden för bloddiagnostik.
  • Global försäljning genom parallella distributionskanaler för att snabbt möta lokal efterfrågan.
  • Låsa instrumenten till egna förbrukningsvaror för att säkerställa kvalitet och merförsäljning.
  • Aktiv förvärvs- och samarbetsstrategi för att bredda produkterbjudandet.

Marknad
Boules erbjudande vänder sig till kunder på den globala marknaden för decentraliserad och patientnära bloddiagnostik inom både human- och veterinärsegmentet. Marknaden för decentraliserad bloddiagnostik står för drygt en fjärdedel av den globala hematologimarknaden och utgörs i huvudsak av små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier. Boule har en distributörsbaserad försäljningsstrategi med fristående, regionala distributörer som marknadsför och säljer bolagets produkter. På vissa strategiska marknader säljs dock bolagets produkter i egen regi.

Presentationer

Företagspresentation och delårsrapport Jan-Sept, (engelska)      2017-11-08

Ladda ner pdf »


Företagspresentation och delårsrapport Jan-Juni, (engelska)      2017-08-25

Ladda ner pdf »


Boule Diagnostics AB bolagspresentation (engelska) 2017-08-17

Ladda ner pdf »


Presentation vid Boule Diagnostics AB årsstämma 2017

Ladda ner pdf »


Presentation vid Boule Diagnostics AB årsstämma 2016

Ladda ner pdf »


Boule Diagnostics AB bolagspresentation – Aktiespararnas Aktiedagen 2015-03-09

Ladda ner pdf »


Boule Diagnostics AB företagspresentation – LifeScience/Healthcare-dagen 2014-03-05

Ladda ner pdf »


Boule Diagnostics AB bolagspresentation 2013-04-23

Ladda ner pdf »